Showing 2 Result(s)

በ መንሱር አብዱልቀኒ – ለልዩ ስፖርት የተወደዳችሁ የስፖርት ቤተሰቦች ሰላም ለእናንተ ይሁን፡፡ አንዘናጋ፡፡ ኮሮና በመካከላችን ስላለ በመጠንቀቅ ራሳችንን፣ ቤተሰባችንንና ማህበረሰባችንን ከቫይረሱ እንጠብቅ፡፡ በኮሮና ወረርሽን ምክንያት …

Continue Reading

ሐተታዊ አስተያየት | በመንሱር አብዱልቀኒ (የእግር ኳስ ጋዜጠኛ) | ለ ልዩ ስፖርት ብቻ | ‹‹እነሆ የሐረርጌ ቡድኖች በክለብም ሆነ በክፍለ ሃገር ደረጃ ዋንጫ ካገኙ 10 …

Continue Reading