Showing 1 Result(s)

በኃይለእግዚአብሔር አድሐኖም – የግል አስተያየት የምንገኝበት የ21ኛው ክፍለ ዘመን፡ ስልጣኔ በወለደው የቴክኖሎጂ አብዮት ምክንያት ወደ ጠባብ መንደርነት ከተቀየረ ሰነባብቷል፡፡ ከአንደኛው የዓለም ጫፍ ወደ ሌላኛው የዓለም …

Continue Reading