Showing 2 Result(s)

በቶኪዮ 2020 ኦሎምፒክ ለተሳተፉ የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን አባላት፡ በትላንትናው ዕለት በታላቁ ቤተ መንግስት የሽልማት ስነስርዓት ተካሂዷል። በሽልማቱ ወቅት ክብርት የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ለተሳታፊዎቹ የማበረታቻ …

Continue Reading